Generalforsamling i IF-Klubben

06/02/2022

Generalforsamling i IF-Klubben afholdes d. 25.4.2024. kl. 19.00 .

SGS Klubhus: Sejlklubben Greve Strand. Mosede Havn. 2670 Greve.

Klik på billedet for at se indkaldelse og dagsorden

Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING

Kl. 19.00 – 20.30: Ordinær generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse for to regnskabsår

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Formand

Magnus Reitzel er villig til genvalg

b. Kasserer

Allan Jensen 

c. Valg bestyrelsesmedlemmer

Christian Holmberg 

Giuliano Niels La Pia er villig til genvalg

d. Valg af revisor

……….

8. Fremlæggelse af forslag til budget samt fastsættelse af kontingent

9. Eventuelt

Som sædvanlig er også jeres besætningsmedlemmer velkomne til generalforsamlingen

Vi ses

Bestyrelsen


})