Bestyrelsen

Formand og Webmaster
Magnus Reitzel. DEN 91.
magnus.sgs@outlook.dk

Kassere

Allan Jensen. DEN 313.

aj@atsnordic.dk

Sekretær

Bestyrelsesmedlem.

Giuliano La Pia. DEN 92

giulianolapia@gmail.com

Måler
Niels Flandrup. DEN 286.
nflandrup@gmail.com
Tlf: 3066 9178

})