Generalforsamling

18/01/2021

Generalforsamling i IF-Klubben afholdes d. 14.6.2021. kl. 19.00 .

SGS Klubhus: Sejlklubben Greve Strand. Mosede Havn. 2670 Greve.

Indkaldelsen og forslag kan læses her. Tryk på billedet.

Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen beder om, at deltagerne på generalforsamlingen har et negativt testsvar, der er højst 72 timer gammelt og i øvrigt overholder Sundhedsstyrelsens til den tid gældende anbefalinger om bl.a. afstand og mundbind. Vi sørger for, at der er håndsprit til rådighed.

Kl. 19.00 – 21.30: Ordinær generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse for to regnskabsår

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Formand

Magnus Reitzel er villig til valg

b. Kasserer

Bo Garny er ikke villig til genvalg

c. Valg bestyrelsesmedlemmer

Christian Holmberg er villig til genvalg

Allan Jensen er villig til valg

Giuliano Niels La Pia er villig til valg

d. Valg af revisor

Frank Have er ikke villig til genvalg

8. Fremlæggelse af forslag til budget samt fastsættelse af kontingent

9. Eventuelt

Klubben er vært med kaffe og kage, øl og vand

Som sædvanlig er også jeres besætningsmedlemmer velkomne til generalforsamlingen

Vi ses

Bestyrelsen

——————————————————————————————————————

Af hensyn til kaffebrygning og kage, øl og vand beder vi dig om at tilmelde dig senest 10. juni til: Niels Flandrup nflandrup@gmail.com

Husk at give 3 oplysninger:

· IF-båd nr.

· Antal personer

· Dit navn

Forslag til punkt på dagsordenen på IF-Generalforsamlingen mandag d. 14. juni 2021, kl. 19.00 indsendt af Allan Jensen DEN 313.

Forslag til punkt på dagsordenen på IF-Generalforsamlingen mandag d. 14. juni 2021, kl. 19.00

– til drøftelse hvis en ny kasserer ikke findes.

IF Klubben – hvad kan vi gøre for at bibeholde vores IF-klub?

Hvis det ikke lykkes at finde en ny kasserer til IF-Klubben, så vil det være nødvendigt at ændre på mængden af opgaver som klubben kan tage sig af. Uden en normal kasserer vil det ikke være muligt, at opkræve kontingenter samt løbende tage sig af klubbens økonomi. Dette vil betyde at de økonomiske opgaver og byrder skal minimeres. Dette kan kun gøres ved, at klubben gøres kontingentfri samtidig med, at de samlede omkostninger minimeres til et absolut minimum.

IF-klubben 2.0 – opgaver:

  1. Drive IF-klubbens hjemmeside 2500,-/år. Nye medlemmer kan anmode om optagelse ved henvendelse til redaktionen pr. mail. (og derved opnå adgang til hjemmesiden som er en lukket side kun for medlemmer)
  2. Tage initiativ til at IF-træf/kapsejladser herunder årligt DM-arrangement finder sted. Disse skal være økonomisk selvbærende via deltagerbetaling. Ved deltagelse i et arrangement som ”ikke medlem” bliver man automatisk medlem af IF-klubben – kontingentfrit.
  3. Deltage i IFRA-møder – virtuelle møder – ingen omkostninger.

———————————————————————————————————————————————–

Efter betaling af Medvind 2. halvår 2021 – som så vil være det sidste med dansk deltagelse – vil IF-klubbens egenkapital være på ca. 45.000. Disse midler vil kunne finansiere IF-klubbens hjemmeside i omegnen af 15 år. Der kan ske meget eller lidt undervejs, men på denne måde vil vi kunne fastholde at have en IF-klub i Danmark og så arbejde for og håbe på, at der med tiden kommer nye kræfter til. Så må fremtiden vise hvordan de næste kapitler skal skrives i IF-klubbens historie.

For at ovenstående kan blive en realitet kræves minimum fire bestyrelsemedlemmer, der deler opgaverne imellem sig, med formelle titler som følger:

  1. Formand
  2. Kasserer – mere af navn end gavn.
  3. Revisor – mere af navn end gavn.
  4. Menigt medlem.

/A


})